Blog

Remont zabytkowego dachu to troska o dziedzictwo narodowe

Czerwiec 13, 2022

Dach to część budynku szczególnie narażona na uszkodzenia z powodu działania czynników atmosferycznych. W przypadku zwykłej nieruchomości remont nie wymaga szczególnego pozwolenia. A jak jest w przypadku remontu dachu w budynku zabytkowy?

Remont zabytkowego dachu to troska o dziedzictwo narodowe

W budynkach wpisanych do rejestru zabytków wykonywanie wszelkich prac budowlanych wymaga odpowiednich zezwoleń. Za nim przystąpimy do wykonania remontu dachu, musimy przejść szczególne procedury. Uzyskanie zgody wymaga więcej czasu niż przy zwykłej nieruchomości. Na samym początku musimy otrzymać zezwolenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków – to podstawa. Wniosek musi zawierać dane organu, wnioskodawcy, protokół planowanych prac oraz termin zakończenia. Brak pozwolenia na remont zabytku podlega karze grzywny. Prace mogą być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w konserwacji zabytków. Wykwalifikowany zespół w usługach dekarskich różnego rodzaju budynkach, jak również zabytkowych zatrudnia firma Ledor. Zajmują się renowacją z zachowaniem zasad na tego typu budynkach.    

Czy musimy uzyskać pozwolenie na remont dachu we własnej nieruchomości?

Przed remontem należy ocenić stan dachu, czyli szczelność konstrukcji oraz rodzaj pokrycia dachowego. Drobne uszkodzenia, należy w miarę szybko eliminować. Wówczas możemy zapobiec większym remontom, a co za tym idzie zwiększonymi kosztami. Systematyczne przeglądy dachu pozwalają na wyeliminowanie usterek, bez konieczności wymiany całego dachu. W przypadku budynków wolnostojących nie ma obowiązku zgłaszania konserwacji dachu ani jego remontu. Chyba że mowa o przebudowie, zmianie konstrukcji lub kształtu. Natomiast w przypadku zabudowy szeregowej, taki remont wymaga formalności urzędowych. Terminu zgłoszenia należy dokonać na 30 dni przed planowanymi pracami dekarskimi, natomiast ich rozpoczęcie musi nastąpić przed upływem 2 lat od uzyskania zgody.

Wróć