Blog

Jak zgodnie z prawem wymienić dach na zabytkowym budynku?

Grudzień 31, 2022

W przypadku dachów objętych ochroną konserwatorską istnieje szereg ograniczeń związanych z wymianą połaci. Nadzór konserwatorski pełniony jest nie tylko nad obiektami zabytkowymi, ale także nad budynkami, które znajdują się w obszarze wskazanym przez Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jako podlegający ochronie. Dla właścicieli i inwestorów oznacza to jednak spore utrudnienia.

Planując wymianę dachu na budynku objętym nadzorem konserwatorskim, trzeba uzyskać pozwolenie budowlane i zgodę na przeprowadzenie prac od konserwatora. Remont starych budynków musi się bowiem odbywać zgodnie z zaleceniami osoby pełniącej nadzór i wytycznymi dotyczącymi wyglądu budynku, który musi zachować swój unikalny, zabytkowy charakter. Co ważne, prace można zlecić wyłącznie firmom z doświadczeniem w remontach obiektów zabytkowych — dekarz powinien znać tradycyjne techniki montażu pokryć dachowych.

Problem z zabytkową więźbą i pokryciem dachowym

Remont dachu w przypadku obiektu zabytkowego ma na celu przywrócenie dawnej świetności bez ingerencji w walory estetyczne budowli. Wymieniając dach, należy zadbać o zachowanie zabytkowego stylu i wyglądu, dlatego konserwator ma prawo narzucić inwestorowi lub wykonawcy rodzaj pokrycia i jego kolorystykę, zgodną z MPZP. Przed dokonaniem jakichkolwiek prac naprawczych lub remontowych na dachu konieczne jest ocenienie stanu konstrukcji, czyli więźby dachowej. Bardzo często przeprowadza się specjalistyczne badania, które mają dostarczyć informacji na temat wartości zabytkowej poszczególnych elementów. Warto bowiem wiedzieć, że wszelkie prace przy więźbie powinny odbywać się z poszanowaniem zabytkowych konstrukcji, które powstawały z zastosowaniem tradycyjnych metod ciesielskich. Wymieniać powinno się jedynie fragmenty najbardziej uszkodzone.

Wróć