Blog

Jak i gdzie montować papy termozgrzewalne?

Listopad 26, 2020

Będąc w temacie pap termozgrzewalnych, należy przede wszystkim zaznaczyć, iż jest to rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się na dachach o konstrukcji płaskiej. Papa termozgrzewalna może zostać ułożona na różnego typu powierzchniach przy zachowaniu pewnych stałych zasad.

W przypadku dachów o podłożu drewnianym przed ułożeniem papy termozgrzewalnej należy najpierw w sposób tradycyjny ułożyć warstwę podkładową, zaś gdy mamy do czynienia z dachami wykonanymi z betonu, wtedy przed ułożeniem papy termozgrzewalnej koniecznie musi zostać wykonana impregnacja podłoża przy pomocy asfaltowego środka gruntującego. Kiedy zaś chcemy ułożyć naszą papę na podłożu z płyt prefabrykowanych, należy najpierw je zagruntować, a następnie ułożyć papę podkładową w miejscach łączenia owych płyt.

 

Jak zamontować papę termozgrzewalną?

Pierwszym krokiem, jaki musimy koniecznie uczynić przy układaniu papy termozgrzewalnej, jest oczywiście przygotowanie podłoża, na którym zamierzamy zamontować ten rodzaj poszycia dachowego. Tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, w przypadku kilku rodzajów podłoży należy najpierw je dokładnie zagruntować bądź też pokryć papą podkładową. Warto też zająć się w tym momencie ewentualnymi pracami naprawczymi oraz montażowymi (np. tak zwanych dybli). W następnej kolejności trzeba zająć się rozłożeniem papy termozgrzewalnej oraz dokładnym dopasowaniem jej do naszego podłoża. Po wykonaniu tej czynności naszą papę trzeba zwinąć z powrotem w rolkę z obu stron,  a także zgrzać zakład i ułożyć posypkę.

 

Kiedy czynności związane z dopasowaniem papy mamy już za sobą, możemy przejść do najważniejszego momentu całej pracy, czyli ułożenia jej na całym dachu. Aby to zrobić, należy najpierw przy pomocy palnika zacząć rozgrzewać podłoże oraz spód naszej papy do takiego stopnia, aby zaczęła z niej wypływać masa asfaltowa. W tym momencie rolki z naszą papą powinny zacząć rozwijać się samoczynnie. Nie zapominajmy, że podczas zgrzewania pap termozgrzewalnych najważniejsze jest wykonanie równomiernego wytopu na całej długości zgrzewu. Przy układaniu papy termozgrzewalnej musimy pamiętać również o tym, aby wszystkie prace przeprowadzać w odpowiednich warunkach atmosferycznych. Bardzo ważna jest tutaj temperatura, której wysokość nie powinna być niższa niż 5 stopni Celsjusza. Oprócz tego papę należy układać tylko i wyłącznie w bezwietrzne oraz bezdeszczowe dni.

Wróć