Blog

Czy usługi dekarskie są zaliczane do prac na wysokości?

Kwiecień 1, 2022

Praca na wysokości to praca wykonywana na powierzchni znajdującej się co najmniej m nad poziomem podłogi lub ziemi. Do prac na wysokości nie zalicza się prac na powierzchni, niezależnie od wysokości, jeśli ta powierzchnia jest osłonięta ze wszystkich stron, do wysokości min 1,5m, ścianami lub ścianami z oknami. Mogą też występować inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem. A czy w takim razie usługi dekarskie zalicza się do prac na wysokości?

Bezpieczeństwo pracy na dachu

Prace na dachu zaliczane są do prac szczególnie niebezpiecznych ze względu na to, że jest to praca na wysokości. W związku z tym konieczne jest ustanowienie przez wykonawcę nadzoru nad nimi, a w szczególności zabezpieczenie pracowników. Podstawą jest dobre zaplanowanie prac, a co się z tym wiąże np. zapewnienie odpowiedniego wejścia i zejścia w zależności od kąta nachylenia dachu, czy wysokości. Jednym z najważniejszych elementów jest zadbanie o środki ochrony pracowników. Mówimy tutaj o rusztowaniach, siatkach ochronnych, szelkach zabezpieczających. Szczególnie należy zadbać o pracowników pracujących blisko krawędzi dachu. W przypadku prac na dachu obowiązują specyficzne zasady BHP. Należy pamiętać również o zabezpieczaniu materiałów znajdujących się na dachu przed upadkiem oraz o terenie wokół budowy.

Bezpieczne prace dekarskie

Innymi środkami chroniącymi pracowników jest np. obuwie robocze, chroniące stopy przed przebiciem ostrymi przedmiotami. Szelki ochronne mają urządzenia do przypięcia systemu amortyzującego i mogą posiadać pas służący do pracy w podparciu. Często dachy  potrzebują zastosowania barier ochronnych lub lin ograniczających, które montuje się w odległości min 1m od krawędzi. Jeśli pracownicy korzystają z urządzeń krzesełkowych lub drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych powinni być dodatkowo zabezpieczeni przed upadkiem.

Wróć