Blog

6 najczęstszych awarii dachów

Maj 13, 2021

Awarie dachów mogą być spowodowane czynnikami atmosferycznymi lub błędami konstrukcyjnymi. Ta druga przyczyna występuje zdecydowanie częściej, tym bardziej że silne huragany, tornada i trąby powietrzne zdarzają się dość rzadko, szczególnie w naszej szerokości geograficznej.

Na zdarzenia losowe nie mamy wpływu, mamy za to wpływ na wybór firmy dekarskiej i zadbanie o to, żeby naszym domem zajęli się profesjonaliści z dużym doświadczeniem. Jeżeli na etapie budowy dachu pojawiły się błędy, mogą dać o sobie znać wiele lat później. W każdym wypadku warto samemu wstępnie zapoznać się z tematem budowy dachu i najczęściej występujących przyczyn awarii.

Awarie dachów mogą dotyczyć różnych jego części o różnych materiałów, w zależności od tego, z czego zrobiony jest dach. Najczęściej dotyczą one jednak pewnych newralgicznych punktów występujących w większości rodzajów dachów. Poniżej przedstawiamy najczęściej pojawiające się problemy.

Jakie części dachu ulegają awarii?

Wszystkie błędy konstrukcyjne dachu mogą powodować przemieszczanie się poszczególnych elementów i powstawanie szczelin w różnych miejscach. Staje się on bardziej podatny na zniszczenie, na przykład podczas wichury. Zamiast prowizorycznie łatać dach samemu, wezwijmy od razu profesjonalistów. Tylko doświadczony dekarz będzie wiedział, jak skutecznie i na długo zaradzić problemom.

1. Membrana dachowa może być naruszona już w trakcie transportu i budowy dachu. Jeśli uszkodzenia są małe, może się zdarzyć, że nikt ich nie zauważy. Niestety, jest bardzo prawdopodobne, że z biegiem czasu woda zacznie przeciekać szczelinami. Usterkę trzeba naprawić jak najszybciej, ponieważ szczeliny będą się powiększać, a wymiana całej membrany jest bardzo skomplikowanym zadaniem; 

2. Jeżeli mamy lukarny, czyli pionowe okna na dachu, na styku okna i dachu mogą pojawić się nieszczelności. Silny deszcz, a także zalegający śnieg mogą powodować przecieki. Pomocne jest wtedy dodatkowe uszczelnienie newralgicznych miejsc i położenie kabli grzejnych;

3. Okolice komina na połaci dachowej są również miejscami narażonymi na awarie. Przyczyną tego może być zbyt słabe uszczelnienie szczeliny pomiędzy kominem a pokryciem lub jego powolna degradacja. Konieczne jest wtedy jak najszybsze ponowne uszczelnienie uszkodzonego miejsca;

4. Kosz dachowy jest szczególnie narażony na działanie zalegającego śniegu. Najczęstszą przyczyną jest tu zbyt wąska obróbka, która nie zachodzi na pokrycie na odpowiednią głębokość. W tym przypadku również pomocne mogą być kable grzejne;

5. Brak właściwej wentylacji może być przyczyną gromadzenia się wody na izolacji, która z biegiem czasu przestaje spełniać swoje zadanie. Może także powodować powolne osłabienie więźby dachowej. Przyczyną tego problemu jest najczęściej zbyt mała ilość dachówek wentylacyjnych;

6. Nieprawidłowo wykonane okapy i kalenice mogą spowodować, że w czasie silnych deszczów woda z okapu może trafiać na elewację. Jeśli zjawisko będzie bardzo nasilone, na elewacji pozostaną brzydkie zacieki. Źle zamontowane rynny również mogą być przyczyną złego odprowadzania wody. 

Wróć